Upravit stránku

Kombinovaná, nechelátová listová hnojiva Aktifol & Polyfol slouží k odstranění nedostatku hořčíku v citlivých růstových fázích. Je založené na patentově chráněné komplexní sloučenině tohoto prvku s vyselektovanými huminovými kyselinami.

  • formulace hnojiva významně podporuje i příjem a transport dalších živin
  • pozitivně ovlivňuje účinek fungicidů ve společné TM směsi

V naší nabídce hnojiv Aktifol & Polyfol najdete následující hnojiva:

Kombinovaná hnojiva Aktifol a Polyfol

Polyfol Bormon SL & Polyfol Prim SC

Listové hnojivo Polyfol Bormon SL obsahuje bór a molybden ve formě kapalného koncentrátu. Využívá synergického působení obou prvků na metabolismus dusíku a zvýšení obsahu sušiny v rostlinách. 

Složení:

140 g/l vodorozpustný bór jako bóretanolamin

5 g/l vodorozpustný molybden

80 g/l s jako NH2 (močovinový)

Polyfol Prim SC

Suspenzivní komplexní hnojivo Polyfol Prim SC je určeno pro aplikaci na osivo jako součást mořící kapaliny. Hnojivo představuje vyváženou směs makro i mikroprvků důležitých pro urychlení počátečních fází růstu a dodání krátkodobé zásoby živin do doby, než rostliny prokoření do lépe zásobeného půdního profilu.

Složení:

(v hmotnostních %): vodorozpustný B 0,2

vodorozpustná Cu 0,2

celkové Fe 0,9 (vodorozpustné 0,6)

vodorozpustný Mn 0,3

vodorozpustný Mo 0,06

vodorozpustný Zn 0,4

Cu, Fe, Mn, Zn chelátované s EDTA

Aktifol-Mag

Listové hnojivo Aktifol-Mag slouží k odstranění nedostatku hořčíku v citlivých růstových fázích a je založené na patentově chráněné komplexní sloučenině tohoto prvku s vyselektovanými huminovými kyselinami. Formulace hnojiva významně podporuje i příjem a transport dalších živin a pozitivně ovlivňuje účinek fungicidů ve společné TM směsi. 

Složení:

100 g/l Mg, tj. 166,6 g/l vodorozpustného MgO

50 g/l s ve formě nitrátové NO3

selektované huminové a fulvo kyseliny

Kombinovaná nechelátová hnojiva

Prohlédněte si bližší informace a technické specifikace k jednotlivým druhům hnojiv.