Upravit stránku
V naší nabídce prvotřídních hnojiv Folit najdete listová hnojiva s obsahem důležitých živin pro správný růst plodin a pokrytí jejich zvýšených nároků na příjem určitých látek. Jedná se o jednosložková, nechelátová hnojiva s obsahem bóru, síry, draslíku, fosforu nebo vápníku.

Folit Bór 150 SL

Listové hnojivo Folit Bór 150 SL obsahuje bór ve formě kapalného koncentrátu. Je určeno k odstranění deficitu bóru v půdě a k pokrytí zvýšených nároků na příjem bóru některými plodinami. Hnojivo se nejvíce hodí pro řepku olejku, mák a další olejniny, cukrovku, ovocné dřeviny a některé druhy zeleniny.

Složení: 

150g/l vodorozpustný bór jako boretanolamin

Listová hnojiva Folit

Folit S 450 SC

Vysoce koncentrované listové hnojivo Folit S 450 SC obsahuje vodorozpustnou a elementární síru a je doplněno vodorozpustným hořčíkem ve formě suspenzního koncentrátu. Hnojivo je určeno k odstranění deficitu síry v půdě a k pokrytí zvýšených nároků na příjem síry některými plodinami, zejména řepkou, obilovinami, cukrovkou a některými druhy zeleniny.

Složení: 

450 g/l S, tj. 1130 g SO3 v 1 litru hnojiva
40 g/l Mg, tj. 66 g vodorozpustného MgO v 1 litru

Folit K 300 SL

Listové, vysoce koncentrované hnojivo Folit K 300 SL obsahuje vodorozpustný draslík ve formě kapalného koncentrátu. Hnojivo je určeno k přechodnému odstranění deficitu draslíku a k pokrytí zvýšených nároků na příjem draslíku některými plodinami. Je vhodné zejména pro cukrovkou, obiloviny, olejniny, ovocné dřeviny a některé druhy zeleniny.

Složení:

249 g/l K, tj. 300 g/l vodorozpustného K2O
41 g/l vodorozpustného s ve formě N-NH2 (močovinový)

Folit P 500 SL

Listové hnojivo Folit P 500 SL je vysoce koncentrované, s obsahem vodorozpustného fosforu ve formě kapalného koncentrátu. Používá se k přechodnému odstranění deficitu fosforu a k pokrytí zvýšených nároků na příjem fosforu některými plodinami. Je vhodné zejména pro obiloviny, kukuřici, okopaniny, ovocné dřeviny a některé druhy zeleniny.

Složení:

220 g/l P, tj. 500 g/l vodorozpustného P2O5
70 g/l vodorozpustného s ve formě N-NH2 (močovinový)

Folit Ca 260 SL

Listové koncentrované hnojivo Folit Ca 260 SL je kvalitní hnojivo, obsahující vodorozpustný vápník a přídavek důležitých mikroživin ve formě kapalného koncentrátu. Hnojivo je určeno zejména k pokrytí zvýšených nároků na příjem vápníku ovocnými dřevinami a některými druhy zeleniny.

Složení:

185 g/l Ca, tj. 260 g/l vodorozpustného CaO
150 g/l vodorozpustného s ve formě N-NO3 (dusičnanový)
dále vodorozpustný B, Cu, Zn, Mo v chelátových EDTA vazbách

Veškerá hnojiva v naší nabídce splňují všechny zákonem stanovené limity. V souborech ke stažení v přiloženém katalogu najdete bližší informace k jednotlivým druhům hnojiv Folit.

Jednosložková nechelátová hnojiva

Prohlédněte si bližší informace, specifikace a bezpečnostní listiny k jednotlivým druhům hnojiv.