Upravit stránku
Regulátory růstu jsou látky ovlivňující zdravý vývoj celé rostliny či kterékoliv její části od vyklíčení až po dozrání semen. Regulátory růstu mohou být přírodního přirozeného původu, pak jde především o fytohormony. Nebo umělé látky, které často působí tak, že blokují funkci nebo transport fytohormonů v rostlině, o nich pak lze mluvit jako o regulátorech růstu v užším smylu.
Podle funkce můžeme zhruba dělit regulátory růstu na stimulátory a inhibitory růstu. Dělení je nepřesné, poněvadž každý stimulátor může mít v určitých případech i brzdící účinek a také každý z inhibitorů sice brzdí jeden druh procesu, ale jiný proces jím může být povzbužen.
Stimulátory rostlinného růstu naší výroby představují výsledek dlouhodobého výzkumu v laboratořích. Firma Biosfor je ryze českým výrobcem regulátorů růstu rostlin a dalších pomocných látek pro zemědělskou prvovýrobu. Všechny naše produkty jsou patentově chráněny a pyšní se označením Český výrobek.

Proč nakupovat u nás?

Požadavky zákazníků jsme schopni vyřídit do 3 pracovních dnů.

  • Pokusy s našimi přípravky, prováděné na akreditovaných zkušebních pracovištích, dlouhodobě vykazují nezanedbatelný až velmi výrazně pozitivní vliv na výnos zemědělských plodin.
  • Ve srovnávacích pokusech s konkurenčními přípravky vykazují naše výrobky obvykle lepší výsledky než konkurence.
  • V naší nabídce naleznete vysoce kvalitní přípravky pro stimulaci růstu rostlin, které se pyšní licenčním označením Český výrobek.  

K čemu slouží regulátory růstu

Regulátory růstu ovlivňují zdravý vývoj celé rostliny nebo kterékoliv její části od vyklíčení, až do dozrání semen. Tyto látky mohou být přírodního přirozeného původu, v tom případě se však jedná o fytohormony. Umělé látky často blokují funkci či transport fytohormonů v rostlině. O takových můžeme mluvit jako o regulátorech růstu v užším smyslu.

Dle funkce můžeme regulátory dělit na stimulátory a inhibitory růstu. Každý stimulátor však může mít v určitých případech i brzdicí účinek a také každý inhibitor brzdí jeden druh procesu, ale jiný jím může být povzbuzen. V takovém případě bychom mohli
toto rozdělení považovat za nepřesné.