Upravit stránku

Stimulátor růstu rostlin Sunagreen je zavedený, patentem chráněný přípravek k optimalizaci počtuproduktivních odnoží obilnin a k navýšení výnosu kvality. Využít jej lze rovněž ke zvýšení výnosu kvality semen, plodů i hlíz cukrové řepy, slunečnice, máku, brambor a jiných kulturních rostlin. Přípravek jeupravován jako postřik ve formě kapalného koncentrátu ředitelného vodou.

Postřik Sunagreen je možné kombinovat s listovými hnojivy, fungicidy, insekticidy selektivními herbicidy (po konzultaci s jejich dodavateli). Rovněž je možné přípravek využít mimo doporučené termíny pro regeneraci rostlin, po dlouhodobé periodě chladu, sucha nebo i nedostatku slunečního svitu. Všechny výrobky Biosfor jsou patentově chráněné a pyšní se označením Český výrobek.

Máte zájem o objednání přípravku Sunagreen?

Doporučené registrované aplikace

PlodinaDocílený efektTermín aplikace
Brambory
 • Pozitivní vliv na velikost hlíz
 • Stimulace výnosu a kvality
 • Zvýšení obsahu škrobů
T1: Při tvorbě poupat (DC 51–52)
T2: Na konci kvetení (DC 65–69)
Obiloviny ozimé
 • Posílení a vyrovnání odnoží
 • Stimulace výnosu a kvality
T1: V průběhu odnožování – sloupkování (DC 24–35)
T2: 7 až 10 dnů před metáním (DC 37–45)
T3: Po odkvětu (DC 69–71)
Ječmen jarní
 • Vyrovnání odnoží
 • Snížení obsahu N látek
 • Stimulace výnosu a kvality
T1: V průběhu odnožování – sloupkování (DC 22–35)
T2: 7 až 10 dnů před metáním (DC 37–45)
T3: Po odkvětu (DC 69–71)
Řepa cukrová
 • Stimulace výnosu a kvality
 • Zvýšení výtěžnosti bílého cukru
T1: Ve fázi od šesti listů do začátku zapojení porostu (DC 23–41)
T2: 4–8 týdnů po zapojení porostu (DC 48–49)
Řepka olejná
 • Stimulace výnosu a kvality
T1: V období dlouživého růstu (DC 30–35)
T2: Ve fázi butonizace, žluté poupě (DC 50–59)
T3: V době květu (DC 61–65)
Slunečnice
 • Stimulace výnosu a kvality
T1: Ve fázi vyvinutých 5–8 pravých listů (DC 15–25)
T2: Průměr poupěte od 5 cm do začátku květu (DC 53–61)
Sója luštinatá
 • Zvýšení nasazení spodního lusku
 • Stimulace výnosu a kvality
T1: Trojčetný list na prvním až čtvrtém kolénku (DC 29–33)
T2: Květní pupeny na každém nodu – většina květů rozkvetlých (DC 59–65)
Mák setý
 • Urychlení regenerace po aplikaci herbicidů
 • Stimulace výnosu a kvality
T1: Ve fázi 5–7 pravých lístků (DC 15–17)
T2: První korunní plátky viditelné – 10 % kvete (DC 59–61)

Etiketa přípravku Sunagreen

Etiketa přípravku Sunagreen